Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10§:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste jäsenrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelytoimista.

1. Rekisterinpitäjä ja käyttäjä:

Laura Koskinen / Prevolution Tmi
Y-tunnus: 2374735-0
info ( a ) laurakoskinen.fi
044 338 9772

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään potilastietojen säilytykseen, laskutukseen, maksujen perintään, markkinointiin, verkkopalveluiden kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

3. Rekisterin sisältämät tiedot

• nimi
• osoite
• sähköpostiosoite
• syntymäaika tai henkilötunnus
• sukupuoli
• puhelinnumero
• alaikäisen jäsenen huoltajan yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
• rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana, muu mahdollinen yksilöivä tunnus
• potilastiedot, jotka sisältävät kuvauksen asiakkaan terveydentilasta, tehdyt hoitotoimet ja muut terapian kannalta oleelliset tiedot

4. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

• henkilön itsensä antamat tiedot ajanvarauksen yhteydessä
• rekisterinkäsittelijän eli hoitavan henkilön haastattelun perusteella rekisteriin kirjaamat tiedot sekä tiedot hoidon lainmukaisista muistiinpanoista
• Google Analytics -analytiikkatyökalu sekä Google Adwords -mainonta

5. Tietojen säilyttämisaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2. määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

6. Tietojen luovutus

Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

•voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa

•voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

9. Rekisterin suojauksen periaate

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Laura Koskinen Prevolution Tmi

Itäinen Teatterikuja 5 A 2

00100

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Henkilötietoja tai potilaskertomusta ei tietosuojasyistä lähetetä missään tapauksessa sähköisesti tai postilla tietojen arkaluontoisuuden vuoksi. Tiedot voi hakea yhtiön toimitilalta yllä mainitusta osoitteesta henkilökohtaisesti sovittuna aikana. Henkilötietoja ei luovuteta tarkistamatta henkilöllisyyttä tai muulle henkilölle kuin asianosaiselle ilman valtakirjaa.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tilaa uutiskirje

Uutiskirje ilmestyy noin 10 kertaa vuodessa ja se sisältää juttuja terveydestä, hoitotekniikoista ja anatomiasta, sekä tiedotteita ja tarjouksia.