Kraniosakraaliterapia auttaa krooniseen kipuun

kuva kraniosakraaliterapia tutkimuksesta

Autonomisen hermoston hoito kraniosakraaliterapialla vaikuttaa kroonisiin kipuihin

Tässä blogitekstissä avaan systemaattista katsausta kraniosakraaliterapian vaikutuksesta krooniseen kipuun. Kraniosakraaliterapia (CST) on kokonaisvaltainen hoitomuoto, jolla voidaan hoitaa kipua tehokkaasti. Hoidolla pyritään lisäämään kehon terveyttä ja tasapainoa, unohtamatta mielen ja tunnepuolen vaikutusta terveyteen. Tämän holistisuuden ja toisaalta monimutkaisen teorian vuoksi kraniosakraaliterapiaa on syytetty epätieteellisyydestä, kunnollisen tutkimuksen puutteesta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tutkimustiedon määrä on lisääntynyt ja se mahdollistaa jopa systemaattiset katsaukset, jossa arvioidaan useiden tutkimusten tuloksia yhtenä kokonaisuutena.

Tässä katsauksessa todettiin, että kraniosakraaliterapia auttaa kroonisiin kipuihin. Erilaiset kiputilat ovat yleinen ongelma, joka vaikuttaa merkittävästi ihmisten elämänlaatuun ja toimintakykyyn. Kivunlievitys lääkkeillä ei ole ongelmatonta, ja pitkällä aikavälillä se voi johtaa muihin ongelmiin. Siksi kipujen tutkimus holistisilla, lääkkeettömillä ja haitattomilla menetelmillä voi auttaa täydentämään terveydenhoidon kokonaisuutta.

Kraniosakraaliterapia keskittyy kehon luonnollisten rytmiensä tukemiseen ja tasapainottamiseen. Hoitotekniikat ovat usein hyvin hellävaraisia ja pyrkivät stimuloimaan kehon omia parantavia voimia. Hoidossa korostetaan kehon kokonaisvaltaista tasapainoa ja pyritään vaikuttamaan sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin. CST perustuu pyrkimykseen normalisoida kraniosakraalirytmiä ja se vaikuttaa kehon fysiologiseen itsesäätelyyn. Tämä saavutetaan hienovaraisilla manuaalisilla tekniikoilla, jotka kohdistuvat kallon luiden, selkärangan ja kalvojen alueisiin.

Hoito hellävaraisilla tekniikoilla tasapainottaa autonomista hermostoa, ja siten vaikuttaa kipuun. CST pyrkii normalisoimaan sympaattisen hermoston toimintaa ja siirtämään kehon parasympaattiseen tilaan. Tämä edistää kehon kykyä rentoutua ja säätelee kudosten toimintaa, mikä puolestaan auttaa vähentämään kroonista kipua ja parantamaan hyvinvointia ja toimintakykyä.  

Autonominen hermosto voi vaikuttaa krooniseen kipuun monin tavoin. Yliaktiivinen sympaattinen hermosto voi johtaa lihasten jännitykseen ja krooniseen stressiin, mikä puolestaan pahentaa kiputiloja. Lisäksi sympaattinen hermosto voi vaikuttaa hermojen toimintaan ja kipusignaalien välitykseen, mikä lisää kivun kokemista.

Kraniosakraaliterapiahoito niskan alueelle

Systemaattinen katsaus kraniosakraaliterapian vaikutuksesta kipuun

Artikkelin otsikon ”Craniosacral therapy for chronic pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials” voisi suomentaa ”Kraniosakraaliterapia krooniseen kipuun: systemaattinen katsaus ja meta-analyysi satunnaistetuista kontrolloiduista tutkimuksista”. Analyysissä oli mukana yhteensä 10 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (RCT), jotka tutkivat kraniosakraaliterapian (Craniosacral Therapy CST):n tehokkuutta ja vaikuttavuutta kroonisiin kiputiloihin. Aineistona olevissa artikkeleissa arvioitiin CST:n vaikutuksia kivun voimakkuuteen, toimintakykyyn ja elämänlaatuun kroonista kipua sairastavilla potilailla.

Tutkimuksia poissuljettiin katsauksessa, jos ne eivät täyttäneet sisäänottokriteereitä. Sisäänottokriteereinä oli, että tutkimuksen tuli olla satunnaistettu kontrolloitu tutkimus (RCT), tutkimuksen tuli keskittyä Craniosacral Therapy (CST) -hoitoon kroonisen kivun hoidossa, tutkimuksen tuli raportoida riittävästi tietoa tutkimusasetelmasta, osallistujista, interventioista, vertailuryhmistä ja tuloksista ja tutkimuksen tuli olla julkaistu tai saatavilla vertaisarvioiduissa julkaisuissa tai rekisteröity kansainvälisiin tutkimusrekistereihin. Tutkimuksia voitiin myös poissulkea, jos ne eivät täyttäneet tiettyjä laadullisia kriteereitä tai jos niissä oli merkittäviä puutteita tutkimusasetelmassa tai raportoinnissa.

Tärkeimmät tulokset katsauksessa olivat, että kraniosakraaliterapia osoitti merkittäviä ja kestäviä vaikutuksia kivun ja toimintakyvyn parantamisessa kroonista kipua sairastavilla potilailla jopa kuuden kuukauden ajan ja CST:n vaikutukset olivat havaittavissa verrattuna sekä tavanomaiseen hoitoon että manuaaliseen ja ei-manuaaliseen lumehoitoon.

Lue lisää kraniosakraaliterapiasta!

Lähde

Heidemarie Haller, Romy Lauche, Tobias Sundberg, Gustav Dobos and Holger Cramer 2020. Craniosacral therapy for chronic pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Musculoskeletal Disorders (2020) 21:1. https://doi.org/10.1186/s12891-019-3017-y

Jaa artikkeli:

Tilaa uutiskirje

Uutiskirje ilmestyy noin 10 kertaa vuodessa ja se sisältää juttuja terveydestä, hoitotekniikoista ja anatomiasta, sekä tiedotteita ja tarjouksia.