Toiminnallinen ummetus ja sen osteopaattinen hoito – opinnäytetyöni Metropolia ammattikorkeakoulussa

Opinnäytetyöni valmistui 2022 loppuvuodesta. Valitsin aiheeksi toiminnallisen ummetuksen, jota omien kokemusteni mukaan voidaan hoitaa menestyksekkäästi osteopaattisin keinoin. Olin kinnostunut miten asiaa on tutkittu tieteellisesti ja millaisia kokemuksia osteopaateilla on toiminnallisen ummetuksen hoidosta. Valitsin tutkimusmenetelmikseni integroivan kirjallisuuskatsauksen ja teemahaastattelun osteopaateille, joista saadun aineiston analysoin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.

Tuloksista ilmeni että osteopaattinen hoito on tehokas tapa hoitaa toiminnallista ummetusta, johon kuuluu myös ärtyvän suolen oireyhtymään liittyvä ummetus. Analyysin kohteena olevat tutkimukset olivat pieniä, mutta kaikissa osoitettiin positiivisia tuloksia ummetuksen oireiden kannalta. Hoito ei aiheuttanut sivuvaikutuksia, ja soveltuu myös erittäin herkille potilasryhmille, kuten lapset, monisairaat, teho-osastolla olevat tai sellaiset, joilla muu hoito tai lääkitys estää ummetuksen tavanomaisen hoidon.

Opinnäytetyöni on saatavilla osoitteessa:

https://www.theseus.fi/handle/10024/789246

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat:

  • Mitä on toiminnallinen ummetus?
  • Miten osteopaatti tunnistaa toiminnallisen ummetuksen?
  • Miten toiminnallista ummetusta hoidetaan osteopaattisesti?
  • Millaisia tuloksia on saavutettu toiminnallisen ummetuksen hoidossa osteopaattisesti?

Opinnäytetyön tuotoksena syntyi seuraava infoposteri, joka kokoaa tärkeimmät tulokset.

Jaa artikkeli:

Tilaa uutiskirje

Uutiskirje ilmestyy noin 10 kertaa vuodessa ja se sisältää juttuja terveydestä, hoitotekniikoista ja anatomiasta, sekä tiedotteita ja tarjouksia.