Kraniosakraaliterapia (CST)

Tervetuloa kraniosakraaliterapiaan vastaanotolleni Helsingin keskustaan

Kraniosakraaliterapia (CST)

CST-hoidolla voidaan tasapainottaa hermoston toimintaa ja aktivoida kehon omia palautumismekanismeja. Lisäksi sillä voidaan tehostaa rasituksesta palautumista. Erityisen tehokasta hoito on stressiperäisiin oireisiin ja kroonisiin kiputiloihin, joihin ei ole löytynyt muuta hoitomuotoa. Tyypillisiä kraniosakraaliterapialla hoidettavia oireita ovat  migreenit ja muut pään alueen kivut, univaikeudet ja palautumisvaikeudet.

Kraniosakraaliterapia on tehokasta hoitoa niskalle

Kraniosakraaliterapia (CST) on vaikuttava hoitomenetelmä

CST eli kraniosakraaliterapia (CranioSacral Therapy) on luonnollinen ja kevyt, mutta vaikuttava hoitomenetelmä. Se keskittyy vapauttamaan jännitteitä keskushermostoa ympäröivistä pehmytkudoksista, ja siten parannetaan keskushermoston toimintaa. Kraniosakraaliterapia on tehokasta stressin ja erilaisten kipu- ja epätasapainotilojen hoidossa.

Kraniosakraalijärjestelmä koostuu keskushermostostosta,  keskushermostoa  ympäröivistä ja suojaavista kalvoista ja aivo-selkäydinnesteestä. Hoidon lähtökohtana on kehon ongelmakohtien löytäminen havainnoimalla kraniosakraalijärjestelmän toimintaa ja siinä kiertävän aivo-selkäydinnesteen liikettä.

Havaittuja häiriötiloja pyritään parantamaan erittäin kevyillä otteilla, joilla vapautetaan kraniosakraalijärjestelmän liikerajoituksia, minkä tasapainottaa autonomisen hermoston toimintaa sekä vaikuttaa parantavasti monien muiden kehon järjestelmien, kuten ruoansulatuskanavan, tuki- ja liikuntaelimistön, hengityselimistön, verenkiertoelimistön ja muiden järjestelmien toimintaa.

Mistä kraniosakraaliterapia on peräisin?

Kraniosakraaliterapia (CranioSacral Therapy, CST) on osteopaattilääkäri John E. Upledgerin kehittämä hoitomuoto. Kraniosakraaliterapia pohjautuu kraniaaliseen osteopatiaan ja Upledger eriytti sen omaksi terapiamuodokseen tieteellisten tutkimustensa jälkeen. Upledger tutki tekniikkaa vuosina 1975-1983 Michiganin valtionyliopistossa, jossa hän toimi kliinisenä tutkijana ja biomekaniikan professorina.

Tekniikan nimi tulee latinasta, kranio-cranium tarkoittaa kalloa ja sakraali-sacrum tarkoittaa ristiluuta, joka on selkärangan ja häntäluun välissä. Tällä alueella sijaitsee keskushermosto, jonkä käsittely on keskeistä kraniosakraaliterapiassa. Kallon ja ristiluun alueella sijaitsee parasympaattisen hermoston hermojen kannalta keskeisiä rakenteita, siksi näiden rakenteiden nimet ovat myös hoitomuodon nimessä.

Miten CST-hoito tapahtuu?

CST-hoidossa asiakas on selinmakuulla hoitopöydällä vaatteet päällä. Jos selinmakuu on hankalaa, hoidettava voi olla kylkimakuulla tai istuma-asennossa. Hoitajan otteet ovat hyvin kevyitä ja niiden tavoitteena on parantaa  hermoston toimintaa ja siten nesteiden kiertoa.

Kraniosakraalijärjestelmä on aivokopan ja selkärangan muodostama kokonaisuus, jossa tapahtuva rytminen liike liikuttaa keskushermostossa olevaa nestettä. Terapeutti tunnustelee eli palpoi tätä rytmiä käsillään, jolloin on mahdollista havaita kehossa olevia häiriötiloja.

CST-hoito ei ole lääketieteellisen hoidon vaihtoehto ja joissakin tapauksissa terapeutti voi suositella lääkärissä käyntiä.

Kraniosakraaliterapia tehoaa stressioireisiin

Stressi vaikuttaa mielen lisäksi myös kehoon. Se aiheuttaa muutoksia hormonien ja hermoston toimintaan. Stressillä on myös vaikutuksia yhteyksien luomiseen aivoissa, ja sitä kautta oppimiseen ja ajattelemiseen. Lyhytaikainen stressi tehostaa ja nopeuttaa ajattelua ja voi olla positiivista, mutta pitkäaikainen stressi hidastaa ajatustoimintoja. Stressi muokkaa aivojen toimintaa ja rakennetta, joten tältäkään kannalta se ei ole ainoastaan tunne-elämän ongelma. 

Stressaantuneella henkilöllä sympaattinen hermosto on jatkuvasti yliaktiivinen, eikä parasympaattinen hermosto kykene tasapainottamaan sympaattista hermostoa. Tätä kutsutaan sympatikotoniaksi. Se voi ilmetä unettomuutena ja kyvyttömyytenä rentoutua. Ihannetilassa nämä kaksi autonomisen hermoston osaa tasapainottavat toisiaan, mutta stressin aikana sympaattinen hermosto ottaa ylivallan. Myös jatkuva kiire aiheuttaa sympaattisen hermoston yliaktiivisuutta.

Urheilijalle tai aktiivikuntoilijalle liiasta treenaamisesta johtuva ylikunto muistuttaa sympaattisen hermoston yliaktiivisuutta stressitilassa. Stressi on suurimmaksi osaksi fyysistä, kun kehoa ei ole päästetty palautumaan kunnolla. Usein ylikunnon taustalta löytyy myös henkisiä tekijöitä. CST auttaa urheilijoita palautumisessa ja ehkäisee ennakolta ylikuntoa. Hoidolla voidaan myös nopeuttaa palautumista silloin, kun keho on jo ehtinyt mennä ylikuntotilaan.

Stressioireita hoidetaan usein pitkällä lomalla, jonka toivotaan palauttavan hermoston tasapainon ja siten helpottavan stressin kokemista. Stressitekijöitä ei kuitenkaan pystytä välttämättä poistamaan riittävästi ja riittävän pitkäksi aikaa edes lomalla. CST-hoito tehoaa stressiin monissa tapauksissa, koska vaikutetaan suoraan hermostoon ja aktivoidaan stressistä palautumista edistävää parasympaattista hermostoa. Asiakkaiden mielestä hoito tuntuu ihanalta ja on rentouttavampaa kuin paremmatkaan päiväunet!

Kraniosakraaliterapia maailmalla ja Suomessa

Alkuperäistä John Upledgerin kraniosakraaliterapian koulutusta maailmanlaajuisesti hallinnoi Upledger-instituutti Yhdysvalloissa, Floridassa. Upledger-instituutti on yksi maailman suurimmista terveydenhuollon instituuteista. Upledger instituutti tukee tutkimusta ja viime vuosina kraniosakraaliterapian tutkimuksen määrä lisääntynyt ja tieto kraniosakraalijärjestelmän toiminnasta parantuu.

Lue lisää tutkimustyöstä täältä!

Suomessa CST on vielä suhteellisen tuntematon hoitomuoto, mutta maailmalla sitä käytetään paljon, esimerkiksi Yhdysvaltain laivaston (NAVY) sairaaloissa odottaville äideille, synnytyksen aikana ja synnytyksen jälkeen, sekä vauvoille heti syntymän jälkeen. Yhdysvalloissa on tehty myös uraauurtavaa tutkimusta CST:n käytöstä sotilaiden traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) hoidossa sekä iskujen aiheuttamien vammojen jälkihoidossa. Tulokset ovat erittäin lupaavia.

Thomas Rosenkilde Rasmussen Lappi, on saanut tutkimuksessaan mitattua kraniosakraalirytmin, joka on ensimmäinen vastaava tutkimus maailmassa. Tästä linkistä löytyy alkuperäinen artikkeli ja video, jossa hän selittää tutkimustuloksiaan.

Sveitsissä kraniosakraaliterapia toimii osana terveydenhuoltoa, esimerkiksi autokolarin jälkeen lääkäri voi kirjoittaa kraniosakraaliterapiaa reseptillä. Kraniosakraaliterapia on hyvä täydentämään terveydenhoitoa ja tuomaan holistisuutta hoitokokonaisuuteen.

“Keho korjaa itsensä, kun siihen ei ole estettä.
Mielestäni pehmeät hoitotekniikat ovat tehokkaimpia ja niiden vaikutukset pitkäkestoisimpia. Kun ymmärretään vaivan ydin ja syy, hoidon tulokset ovat pysyvämpiä kuin hoidettaessa ainoastaan oiretta.”

Tilaa uutiskirje

Uutiskirje ilmestyy noin 10 kertaa vuodessa ja se sisältää juttuja terveydestä, hoitotekniikoista ja anatomiasta, sekä tiedotteita ja tarjouksia.